Дошкільний навчальний заклад "Веселка"

                м. Краматорськ
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
ПЕРЕЛІК
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ
 ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 
1.Конституція України
2.Конвенція про права дитини, ратифікована постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991р. №789-ХІІ
3.Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991р. №1060-ХП,зі змінами від 19 грудня 2006р.
4.Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 .№2628- ИІ.
5.Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001р.№2402-Ш, зі змінами від 24 квітня 2008р.
6.Закон України «Про мови в Українській РСР» від 28 жовтня 1989р.№8312,11, зі змінами від 6 березня 2003р.
7.Закон України «Про дорожній рух» від 30 червня 1993р.№3353-ХІІ, зі змінами від 14 жовтня 2008р.
8.Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.10 №926
9.Указ Президента «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» «244 від 20.03.2008
10.Постанова Кабанету Міністрів від 13.04.2011 №629 «Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»
11.Постанова Кабінету Міністрів Ураїни від 12 березня №305 «Положення про дошкільний навчальний заклад»
12.Наказ МОН України від ЗО січня 1998 року №32 «Інструкція про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах»
13.Наказ МОН України від 29 січня 2009 року №41 «Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку»
14.Наказ МОН України від 06.10.10 «930 «Типове положення про атестацію педагогічних працівників»
15.Наказ МОН України від 09.11.2010 №1070 «Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу»
16.Наказ МОН, молоді та спорту України від 26.04.2011 №398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» 17.Наказ МОіН України від 03 травня 1999р. №127 «Положення про психологічну службу системи освіти України»
18.Наказ МОН України від 11 вересня 2002р. №509 «Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах» 19.Наказ МОіН України від 19 жовтня 2001р. №691 «Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти»
2О.Наказ МОН України від 21 липня 2003р. №386 «Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів»
21.Наказ МОЗУ МОН України від 01.06.2005р. №242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»
22.Наказ МОЗУ МОН України від 30.08.2005р. №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»
23.Наказ МОНУ МОЗУ від 27.03.06 №240/165 «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»
24. Лист МОН України від 17.08.2005р. №1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»
25. Лист МОН України від 07.05.2007 №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»
26. Лист МОН України від 21.07.2007р. №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.
27.1нструктивно-методичний лист МОіН України №1/9-583 від 04.10.2007р. «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»
28. Лист МОН України від 26.02.2008р.№1/9-101 «Інструктаж з безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах»
29. Лист МОН України від 18.08.08 №1/9-470 «Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах»
30 .Лист МОН України від 17.03.06 №1/9-153 «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»
31. Лист МОН України від 16.07.10 №1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»
32. Лист МОН України від 27 листопада 2007р. №1/9-711 «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів»
33. Наказ МОН України №862 від 17.09.2008р. «Нові розміри посадових окладів працівників установ, закладів, установ освіти та наукових установ»
34. Лист МОН України від 17.09.2008р. №1/9-323 «Про виконання норм харчування у дошкільних навчальних закладах»
35. Лист МОН України від 23.05.2008р.№1/9-335 «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів»
36. Лист МОН України від 26.11.2008р. №1/9-764 «Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп»
37. Лист МОН України від 17.12.2008р. №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»
38. Лист МОН України від 17.12.2008р. №1/9-812 «Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»
39. Лист МОН України від 16.03.2009р. №1/9-165 «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів»
40. Лист МОН України від 03.07.2009р. №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»
41. Лист МОН України від 26.11.2009р. №1/9-810 «Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу»
42. Лист МОН України від 27.05.2010р. №1/9-369 «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів»
43. Лист МОН України від 13.05.2010р. №1/9-316 «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів»
44.Спільний лист МОН та Профспілки працівників освіти і науки України «Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 18 лютого 2011 року. №1/9-114, №02-8/100
45. Постанова Кабінету Міністрів від 05.10.09 №1122 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів»
46. Наказ МОН, молоді та спорту України від 04.11.10 №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»
47. Наказ МОНУ від 23.11.2010 №1111 «Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
48. Лист МОНУ від 08.12.2010 №1/11-11178 «Про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» «Програми розвитку дітей «Дитина в дошкільні роки»
49. Інструктивно-методичний лист МОН України від 27.09.10 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку»
50. Інструктивно-методичний лист МОН, молоді та спорту України від 20.06.2011 №1/9-482 «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році»
51. Лист МОНУ від 21.05.2012 № 1/9-388 "Про організацію роботи в ДНЗ у 2012-2013 навчальному році".

Медичне обслуговування 
1. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 1406.2001 №826. 
2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». 
3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, затверджене На-казом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». 
4. Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». 
5. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».

Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
1. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерством охорони здо-ров’я України від 01.06.2005 №242/329. 
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». 
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 №258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорно-бильської катастрофи». 
4. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227. 
5. Лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». 
6. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 №1/9-795 «Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь».

Фізкультурно-оздоровча робота 
1. Система організації фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №903/8224. 
2. Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2003 №904/822. 
3. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, затверджене наказом МОН України 02.08.2005 №458. 
4. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 №1/9-438 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі».

Методичне забезпечення дошкільної освіти
1.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, 1999. 
2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні, 2003. 
3.Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 №94 «Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». 
4. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», 2008. 
5. Інструктивно-методичний лист МОН України від 01.10.2002 №31/9-434 «Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі». 
6. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». 
7. Інструктивно-методичний лист МОН України від 06.06.2005 №1/9-306 «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах». 
8. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.06.2009 №1/9-393 «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році». 
9. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 №1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». 
10. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату». 
Пошук
Календар
«  Серпень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz